088 999 39 39 contact@people-s.nl

|
Disclaimer
People-s Cooperatie U.A. (Kamer van Koophandel: 64419258), hierna te noemen People-s,
verleent u hierbij toegang tot www.people-s.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie
teksten, afbeeldingen en andere materialen.
People-s behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of
onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een
overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als
zodanig aangeduide offerte van de Website.

Beperkte aansprakelijkheid
People-s spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te
vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of
aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande
mededeling van People-s.
In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en
programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid
aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan People-s
nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij People-s.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder
schriftelijke toestemming van People-s, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in
regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders
aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.