088 999 39 39 contact@people-s.nl

Seminar ‘HR-Inclusief’

Woensdag 24 mei 2017

13:30 – Natlab Eindhoven

Contract manager

INCLUSIEF HR: (hoe) past de Participatiewet in de organisatie- en HR-strategie?

Het doet ons genoegen u uit te uitnodigen voor het eerste seminar in de Brainport regio over het onderwerp “INCLUSIEF HR”.

Graag willen wij samen met u, HRM collegae uit het bedrijfsleven, de overheid en het onderwijs met elkaar van gedachten wisselen hoe mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te integreren in uw organisatie. Wetenschappers van Tilburg University geven allereerst uitleg over het onderliggende theoretisch model waarna de wethouder van de gemeente Eindhoven toelichting geeft  over de rol van de overheid.

In twee parallelsessies wordt er vervolgens ingegaan op de praktijk met de organisaties Rabobank en Hutten Catering waar het “Inclusief HR-schap” al wordt toegepast en waarin we kunnen leren van hun ervaringen.

ER ZIJN NOG EEN BEPERKT AANTAL PLAATSEN BESCHIKBAAR.

INSPIREREND PROGRAMMA

Programma       : Hoe INCLUSIEF is uw organisatie?
Datum                : woensdag 24 mei 2017
Tijd                     : 13.30 tot 17.30 uur
Locatie               : NatLab – Strijp-S
Aantal gasten    : 100

13.30 uur           : Aanvang
14.00 uur           : Opening door de dagvoorzitter Ellen Peeters, Start Foundation
14.15 uur           : Universiteit Tilburg, dr. Irmgard Borghouts-van de Pas en dr. Charissa Freese
14.45 uur           : Gemeente Eindhoven, Staf Depla

15.15 uur           : Pauze

15.45 uur           : 2 parallelsessies Rabobank, Laura Last en Hutten Catering, Jos van Delft.
16.30 uur           : Netwerkborrel
17.30 uur           : Einde bijeenkomst

 U kunt via het onderstaande veld aanmelden voor dit event.

Aanmelden